Breda er meget sjelden og artig

Meget sjelden og artig, mellomstor rase fra Nederland, som helt mangler kam. Neseborene står oppover på det litt lange nebbet. Bredaen har en stolt kroppsholdning og et litt pussig, men elegant slentrende ganglag. Den er en middels god verper som ruger sjelden. Rasen finnes i hvit, svart, blå, rød og gråstripa. Finnes ikke som dverg. Breda er ikke representert/godkjent i den Skandinaviske Fjærkrestandarden.

 

Bredapar

Bredahanen Brede

Svart Bredahøne

Brede, vår svarte Bredahane

To svarte Bredakyllinger

Om oss

Kommer